Wij vormen een Seculier Instituut voor vrouwen die vanuit onze roeping als gewijde leken willen leven volgens de Evangelische raden en ons, in het netwerk van de maatschappij, volledig willen inzetten voor het apostolaat.

[p]

Datum en plaats van stichting:

[p]

13 juni 1934

Constitutie van de Burgerlijke Vereniging van Christelijke Liefde (V.C.L.), Valencia (Spanje).

[p]

28 juni 1940

Deze gemeenschap werd binnen het bisdom Valencia verheven tot Pia Unión de la Sociedad Amor Cristiano. (Vrome Gemeenschap der Christelijke Liefde)

[p]

21 oktober 1964

De Vrome Gemeenschap der Christelijke Liefde werd goedgekeurd tot Seculier Instituut met bisschoppelijk recht, onder de naam van  Seculier Instituut Obreras de la Cruz.

[p]

12 juni 1971

 Paus Paulus VI verleent het Decretum Laudis en geeft het Seculier Instituut de goedkeuring met Pauselijk recht.

 [p]

Ons Devies:

“De liefde van Christus laat ons geen rust.”

[p]

“De liefde van Christus laat ons geen rust” ( 2 Kor.5,14). Dit devies vereist van de Obreras de la Cruz een diep geestelijk leven in relatie met God, en dat zij zich helemaal en steeds toeleggen op het apostolaat, vooral op sociaal
gebied, in gezinnen, beroepen, sociale relaties en in kerkgemeenschappen.

 [p]

Spiritualiteit:

De gekruisigde Christus en zijn Moeder, Onze Lieve Vrouw van Smarten, zijn de fakkels die het innerlijk leven van de Obrera de la Cruz verlichten.
Van Hem moet zij de deugden van geloof, hoop, liefde, nederigheid en kracht leren. De vernedering van Christus aan het kruis inspireert onze spiritualiteit, zodat wij met Paulus kunnen zeggen:
[p]
“Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis.” (1 Kor. 2,2)
[p]
“…vanuit deze wetenschap en liefde moeten de Obreras echte apostelen worden, en vooruitstrevend zijn….” (Vicente Garrido Pastor)
[p]
Zij zullen er voor zorgen dat hun leven een voortdurende toewijding is, wetend dat God “ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de dienst van die verzoening heeft toevertrouwd” (2 Kor.5,18), ten aanzien van iedereen.

 

Zending

[p]

Sociaal arbeidersapostolaat waar ook ter wereld, met de instelling om in de voorhoede te werken tussen eenvoudige en werkende mensen.

 

Apostolaat: werk, voorbeeld, het zaaien van Christus’ leer en in Zijn geest.

 

Sociaal: apostolaat in het netwerk van de maatschappij.

 

Arbeiders: evangelisatie die voornamelijk is gericht op de arbeidersklasse, op de armen, op de handarbeiders, over het algemeen op “personen die met werken hun brood verdienen”.

[p]

Kenmerken van het apostolaat

[p]

Men wil zich zoveel mogelijk inzetten en zich aanpassen aan omstandigheden van tijd, plaats en personen waar men het apostolaat uitoefent.

[p]

Als gewijde leken kunnen wij ons beroep uitoefenen en werkzaam zijn op ieder willekeurig terrein van de maatschappij of meewerken aan kerkgemeenschappen, in overeenstemming met ons seculier leven.

Karakteristieke werkzaamheden van het Instituut

[p]

Het Instituut bevordert centra en stimuleert deze en werkt aan

  • de christelijke vorming en de menselijke arbeidsontwikkeling van vrouwen en roept deze op tot deelname aan retraites en andere aanvullende evangelische activiteiten.
  • apostolische activiteiten onder arbeiders.
  • het plattelandsapostolaat door
  • meewerking in parochies.
  • De ‘misión ad gentes’ d.w.z. werkzaamheden in missiegebieden.
  • De dienstverlening aan emigranten.

[p]

Verschillende leefwijzen

[p]

Het Instituut respecteert de verschillende gezins-, beroeps- en persoonlijke omstandigheden van de Obreras de la Cruz en biedt hen twee mogelijkheden aan om:

  • zich geheel beschikbaar te stellen voor het Instituut, waarbij men leeft in broederlijke gemeenschappen, om apostolische werkzaamheden te bevorderen en er aan deel te nemen

  • zijn eigen initiatief te behouden en alleen of bij eigen familieleden te wonen.

De Cooperadores

[p]

Ook andere leden kunnen zich, in breder verband, bij het Instituut aansluiten, met als doel zijn spiritualiteit te beleven en mee te werken aan het apostolaat. Dit zijn geëngageerde leken, mannen zowel als vrouwen, echtparen, volwassenen en jongeren.