[]           

es nl

SOLIDAIRE MEDEWERKING VOOR BOLIVIA VANUIT NEDERLAND

SOLIDAIRE MEDEWERKING VOOR BOLIVIA VANUIT NEDERLAND

Zoals eerder gezegd wordt er in Nederland ook hard gewerkt voor onze projecten in Bolivia.
De Nederlandse Obrera, Cooperadores, vrienden en kennissen zorgen voor een jaarlijkse bijdrage d.m.v. het betalen van schoolgeld voor een of meerdere Boliviaanse kinderen of door giften voor jonge studenten. Van weldoeners ontvangt men contante giften of overmakingen via de speciale bankrekening voor Bolivia. Ook verkrijgt men geld door het maken en verkopen van kerstkaarten en het organiseren van een Bingomiddag.

Hieronder staat de Balans over het jaar 2015 van de Nederlandse bankrekening voor Bolivia. (Rabobank Hart Meijerij)

Eindsaldo december 2014 € 5.321,32

Inkomsten: Uitgaven:
Giften via bankrekening € 1.249,88 Admin. kosten Bank € 117,80
Contante giften / Bingo € 1.559,58 Overige kosten € 67,54
Kerstkaarten verkoop € 329,92 Overmaking Bolivia € 6.000,00
Schoolgeld voor 34 kinderen € 3.740,00
Schoolgeld (1 kind voor 6 jr) € 660,00

Totaal € 7.539,38 Totaal € 6.185,34

Inkomsten 2015 € 7.539,38
uitgaven 2015 € 6.185,34
Saldo 2015 € 1.354,04

Eindsaldo 2014 € 5.321,32
Saldo 2015 € 1.354,04
Eindsaldo 2015 €6.675,36