[]           

es nl

Aanvullende informatie over het project van de Obreras de la Cruz te Boxtel

Aanvullende informatie over het project van de Obreras de la Cruz te Boxtel, met kenmerk 91.96.407, dd. 18 mei 2016.

Naam: Instituto Secular Obreras de la Cruz

fiscaal nummer: 0091.96.407

Contactgegevens:
Marie-José Spijkers, Obrera de la Cruz
Zandvliet 63 – 5282 PD Boxtel
e-mailadres:obreras@planet.nl

Bestuurssamenstelling:
Vicenta Estellés, voorzitter
adres: Pintor Vilar, 11-6
46010 Valencia – Spanje

Penningmeester:
Elvira March
adres: Pintor Vilar, 11-6
46010 Valencia – Spanje

Doelstelling: Sinds 1961 zijn de Obreras de la Cruz werkzaam in Bolivia, Zuid-Amerika, waar zij de leiding hebben van o.a. een Basisschool, Middelbare School, Instituut voor beroepsopleiding en de leiding en financiering van een studentenhuis.
Hun werkzaamheden worden financieel gecoördineerd door het Hoofdbestuur van de Obreras, met standplaats in Valencia (Spanje).
Personen in Nederland kunnen het werk van de Obreras financieel ondersteunen door een bijdrage.
Dit geld wordt vanuit Nederland naar Spanje gestuurd en vandaar gezamenlijk naar Bolivia overgemaakt.

Het beloningsplan is niet van toepassing, omdat wij por Deo werken.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, zie bijlage 1.

Balans over het jaar 2015: