[]

es nl

IN+UITGAVEN BOLIVIA 2018

Wij zijn aangesloten bij ANBI

Overzicht over het jaar 2018

Beginsaldo 2018                               5.423,02

Giften en diverse acties                    2.654,13

gestort studiegeld                            3.565,50

____________________________________

totaal                                               11.642,65

                              

Bankkosten                172,87

Administratiekosten  250,00

________________________

totaal                         422,87

                                                          – 422,87

___________________________________

totaal                                             11.219,78

26-2-2018 Overgemaakt op

Bank Spanje voor Bolivia                 5.000,00

                                                    _________

Saldo 31-12-2018                            6.219,78