[]           

es nl

DRIE NIEUWE COOPERADORAS

 

 

Op 7 december 2018 hebben drie personen voor het eerst de Belofte van trouw uitgesproken

 

De drie dames die de Belofte van trouw aan de Kerk en aan het Instituut wilden afleggen, werden van tevoren goed voorbereid. Ze kregen uitleg over het leven van onze Stichter en over de opzet van zijn Seculier Instituut. Ook werden de constituties van de Cooperadores behandeld, zodat zij goed wisten wat deze Belofte van trouw inhield: het voortaan als toegewijde leek trouw te zijn aan de Kerk en aan het Instituut. Het meewerken aan zijn apostolaat door gebed, deelname aan bijeenkomsten en  georganiseerde activiteiten.

 

Op 7 december 2018 kwamen wij om half 8 bij elkaar in onze mooie kapel, samen met onze pastoor Jacques Grubben, die voorging in een mooie Eucharistieviering. Daarna brak het plechtige moment aan van het uitspreken en het ondertekenen van de Belofte.

Hierna zongen wij samen het lied van de Zeven Smarten van Maria en onze prachtige Hymne, beide gecomponeerd door onze Stichter.

 

Tot slot hebben wij in broederlijke liefde de nieuwelingen gefeliciteerd en volgde er een gezellig samenzijn met koffie/thee en gebak.