[]           

es nl

Cooperadores

De Cooperadores zijn meewerkende leden die zich bij het Instituut hebben aangesloten en die willen leven volgens zijn spiritualiteit en zich willen inzetten voor zijn apostolaat.

 

Hoe is deze Tak ontstaan?


In 1972 werd deze tak door de Dienaar Gods Vicente Garrido Pastor opgericht uit een groep van moeders bij wie de Obreras de la Cruz apostolisch werkzaam waren. Spoedig sloten zich een behoorlijk aantal leden bij deze groep aan, zowel vrouwen als mannen en jongeren. Tegenwoordig vindt men deze leden in Spanje, Nederland, Chili en Bolivia.


Lema, espiritualidad y finalidad


 

Het devies van het Instituut, is voor alle leden die hiertoe zijn geroepen: ‘De liefde van Christus laat ons geen rust.’ (2 Kor.5,14)


De kenmerkende spiritualiteit van het Instituut is christologisch en mariologisch. Van de vele facetten van Christus is die van de vernedering van Jezus aan het kruis wat hen het meest inspireert: Christus en de Moeder van Smarten voeden hun spiritualiteit.


Hun doelstelling binnen de Kerk is het ‘sociaal arbeiderspostolaat’, dat wáár ook ter wereld en in welke omstandigheden ook kan worden gerealiseerd. Zij doen dit met veel vastberadenheid, bereidheid, actief, volgens methodes die kunnen worden aangepast aan de gegeven omstandigheden van personen, tijd en plaats waar men werkzaam is.


  • Apostolisch: door ons werk en het zaaien van Gods woord onder de mensen met wie wij in contact komen.
  • Sociaal: in heel de maatschappij, onder personen, gezinnen en groepen.
  • Arbeiders: onder alle werkende mensen, zonder iemand uit te sluiten die het juist op dit gebied moeilijk hebben.


Hun concrete opdrachten houden in:

Het verbeteren van de sociale en christelijke omstandigheden van alle mensen, speciaal die van jongeren. De voorbereiding van jongeren op het huwelijk, door ze te informeren over de verbondenheid die deze levensstaat van hen vraagt. En de hulp aan echtparen, met als doel dat zij de belofte van dit sacrament kunnen blijven nastreven.


Engagement

Zij sluiten zich bij de Tak van de Cooperadores aan door de belofte van trouw aan het Instituut en aan de leer van de Kerk, en zij beloven om, indien mogelijk, mee te werken aan het apostolaat van de parochie of aan dat wat door het Instituut wordt georganiseerd.


Wie kunnen lid worden?


DSCF3172


Iedere persoon die ouder is dan 16 jaar die volgens deze spiritualiteit wenst te leven en zijn/haar apostolisch engagement wil blijven vernieuwen, kan lid worden van het Seculier Instituut Obreras de la Cruz. Dit kunnen zowel leken als echtparen of priesters zijn. Zij krijgen een spirituele en apostolische vorming en zullen worden onderverdeeld in groepen die geografisch gezien het meest nabij zijn. Deze leden komen regelmatig bij elkaar voor vergaderingen of bijeenkomsten, voor stille dagen of een retraite. Zij zullen dieper ingaan op actuele thema’s of op thema’s ter verdieping van hun geestelijk leven.

 

Momenteel zijn er Cooperadores in Spanje, Chili, Bolivia en Nederland.


Voor meer informatie in Nederland:

Marie-José Spijkers

Obrera de la Cruz

Tel. 0411-673056


Wilma Schellekens

Cooperadora

Tel. 0411-689457

 

Commissie van de cooperadores

De Cooperadores hebben een eigen Commissie in Spanje. Deze Commissie bestaat uit 8 leden van Cooperadores en één Obrera de la Cruz...

Lees meer »